Laimets modeller HP-21 och HP-25 finns att få i elmotordrivet utförande. Högvarvstuggar (HS Highspeed) avsedda för flisning av sågavfall samt för flisning av industrins justeravkap. Lågvarvstuggar (LS Lowspeed) avsedda för flisning av sågavfall. Båda modellerna går att flisa rundvirke med, men med LSmodellerna blir flisstorleken något större än med de högvarviga modellerna.
HSmodellerna blåser flisen ca 10 meter till silo eller annat flisutrymme.

 

hp-25 hs

HS-modellerna är speciellt avsedda för träindustrins behov för flisning av stora mängder avfall.Skruvens varvtal kan anpassas mellan 600 och 1000 v/min.

Den bästa cellulosaflisen erhålles vid ett varvtal av 750varv/minut och med en flisstorlek på 20-30 mm.   

Klicka för produktdatablad HP-21/25 HS 

HP-21 LS

Energisnål flistugg för såg- och träindustri. 
Som Laimets andra HP-modeller är flishuggen baserad på den koniska skärande skruven som när den roterar drar in och skär sönder materialet. HP-21 LS och HP-25 LS är lågvarvsmaskiner vilket gör att man vanligtvis matar in virket i huggen med hjälp av en bandtransportör. Den färdiga flisen faller ut på ett transportband eller transporteras vidare med en fläkt. 
Med HP-21 LS och HP-25 LS är det möjligt att flisa sågavfall med 300 resp 400 mm bredd. 

Klicka för produktdatablad HP21/25 LS