Alla Laimets HP-modeller är baserade på den koniska skärande skruven som när den roterar gör alla moment dvs den drar in och skär sönder materialet. Highspeedmodellerna blåser också ut den färdiga flisen. Därför är man varken tvungen att ha en separat inmatningsanordning eller fläkt. Fliskvaliteten blir hög, jämn och utan stickor. Den geniala konstruktionen gör att den endast har få delar som utsätts för slitage. Därför är den mycket driftsäker och dess servicebehov ringa. Nedan finner du samtliga traktor- och dieseldrivna modeller..

hp25traktordrivliten

Driftsäker entreprenadflishugg för flisning av allt slags virke med en diameter upp till 230 mm, även med kvistar.

Läs mer: HP-25

Laimet HP-21

Driftsäker basflistugg för lantbrukare och skogsbrukare . Med Laimet HP-21 är det möjligt att producera flis i fem storleksklasser från minsta flis 15-25 mm till största på 60-100 mm.

Läs mer: HP-21

PS-10

LAIMET PS-10 är vår minsta modell, också traktordriven. En praktisk flistugg avsedd för trädgårdar, gårdar och parker.

Läs mer: PS-10