hp-25 hs

HS-modellerna är speciellt avsedda för träindustrins behov för flisning av stora mängder avfall.Skruvens varvtal kan anpassas mellan 600 och 1000 v/min.

Den bästa cellulosaflisen erhålles vid ett varvtal av 750varv/minut och med en flisstorlek på 20-30 mm.   

Klicka för produktdatablad HP-21/25 HS