HP-21 LS

Energisnål flistugg för såg- och träindustri. 
Som Laimets andra HP-modeller är flishuggen baserad på den koniska skärande skruven som när den roterar drar in och skär sönder materialet. HP-21 LS och HP-25 LS är lågvarvsmaskiner vilket gör att man vanligtvis matar in virket i huggen med hjälp av en bandtransportör. Den färdiga flisen faller ut på ett transportband eller transporteras vidare med en fläkt. 
Med HP-21 LS och HP-25 LS är det möjligt att flisa sågavfall med 300 resp 400 mm bredd. 

Klicka för produktdatablad HP21/25 LS