Laimets modeller HP-21 och HP-25 finns att få i elmotordrivet utförande. Högvarvstuggar (HS Highspeed) avsedda för flisning av sågavfall samt för flisning av industrins justeravkap. Lågvarvstuggar (LS Lowspeed) avsedda för flisning av sågavfall. Båda modellerna går att flisa rundvirke med, men med LSmodellerna blir flisstorleken något större än med de högvarviga modellerna.
HSmodellerna blåser flisen ca 10 meter till silo eller annat flisutrymme.