Värmeanläggningar upptill 1000 kW

Grund principen för dessa anläggningar är

Hydrauliska siloskrapor 2-3 st som ligger i botten på förrådet och matar växelvis fram flisen till siloskruven.

siloskrapor

- Siloskruven matar i sin tur fram materialet till en sluss och därefter 

in i förbränningsutrymmet

flisanlägggning

-Förbränning sker på trappstegsroster

Förbränningsutrymme

-Hydraulisk rosterrengöring, för att få askan att ramla ner genom rostret 

Rökgasrening med fläkt, ser till att pannan har rätt undertryck samt att ingen flygaska går ut i rökgaskanalen

Tillval:

-Askskruvar med container, skruvar ut askan till önska plats

-Tryckluftssotning, luftpuls skjuts genom pannans tuber

Tryckluftssotning