Värmeanläggningar upptill 1000 kW

Driftstemperatur:110 grader
Driftstryck 4, 6 och 10 bar

LAKA-PS pannan använder vi i huvudsak till anläggningar på 1000 kw och mindre. Denna panna har en stor eldstad som har konstruerats för småfördelat bränsle (flis, sågspån, kutterspån, slipdamm). Till denna panna använer vi Masas flishantering- och förbränningssystem. LAKA-PS pannor är i standardutförande avsedda för torra bränslen, men kan vid förfrågan dimensioneras även för fuktiga bränslen. 
Som reservbränsle kan eldningsolja och gas användas. Brännarens lucka sitter ovanpå eldstadsluckan. Vid eldning med fasta bränslen svänges brännaren åt sidan.