Värmeanläggningar upptill 1000 kW

Biobrännare och flismatningssystem från MASA i Finland

Anläggningen som levereras av oss består av 2 delar

1 Pannan som monteras ovanpå brännarens sockel.

2 Matnings- och förbränningssystemet som matar flisen från förråd/silo in i pannan för förbränning, se även You Tube klippet.

Grund principen för dessa anläggningar är

Hydrauliska siloskrapor 2-3 st som ligger i botten på förrådet och matar växelvis fram flisen till siloskruven.

siloskrapor

- Siloskruven matar i sin tur fram materialet till en sluss och därefter 

in i förbränningsutrymmet

flisanlägggning

-Förbränning sker på trappstegsroster

Förbränningsutrymme

-Hydraulisk rosterrengöring, för att få askan att ramla ner genom rostret 

Rökgasrening med fläkt, ser till att pannan har rätt undertryck samt att ingen flygaska går ut i rökgaskanalen

Tillval:

-Askskruvar med container, skruvar ut askan till önska plats

-Tryckluftssotning, luftpuls skjuts genom pannans tuber

Tryckluftssotning

 

Driftstemperatur:110 grader
Driftstryck 4, 6 och 10 bar

LAKA-PS pannan använder vi i huvudsak till anläggningar på 1000 kw och mindre. Denna panna har en stor eldstad som har konstruerats för småfördelat bränsle (flis, sågspån, kutterspån, slipdamm). Till denna panna använer vi Masas flishantering- och förbränningssystem. LAKA-PS pannor är i standardutförande avsedda för torra bränslen, men kan vid förfrågan dimensioneras även för fuktiga bränslen. 
Som reservbränsle kan eldningsolja och gas användas. Brännarens lucka sitter ovanpå eldstadsluckan. Vid eldning med fasta bränslen svänges brännaren åt sidan. 

 

styrcentralKontrollpanel och styrning:

Masas anläggningar styrs av Schneiders logik. Utgångspunkten för styrsystemets utformning har varit:

-Minskade utsläpp och förbättrad bränsleekonomi

-Drift och brandsäkerhet

-Enkel övervakning av värmesystemet

-Fjärråtkomst och möjlighet till fjärrövervakning via dator

MASAs värmeanläggningar har steglös förbrännings kontroll, vilket gör att pannans effekt anpassas till effektuttaget. Temperaturen förblir konstant och värmeanläggningens totala effektivitet förbättras. Utrustning tar också hänsyn till variationer i bränslekvalitet automatiskt, utan att behöva inställningarna behöver ändras.

Fjärrövervakning

Manöverpanelen är tillgängligt för GSM-baserad uppföljning, vilket möjliggör övervakning av värmeverkets drift via en mobiltelefon. Larmsystem skickar ett textmeddelande med störningens orsak.

Fjärråtkomst till din dator

Du kan se även se manöverpanelen över internet hemma/ kontrollrum. På distans i realtid kan man se systemets alla temperaturer och de effekt som systemet körs. Dessutom, på distans kan man  göra, störnings kvitteringar, förändringar av bränslematningsvärden, temperaturinställningar mm. 

Batteriuppbackat bakbrandsskydd

I Masas anläggningslevernas ingår  bakbrandsskydd som övervakar matningsanläggningens temperaturer. Om anläggningens temperatur blir för hög, vidtar styrutrustningen omedelbart släckningsåtgärder, och fortsätter att ge larm. Brandskydd funktion är batterisäkrade, så det fungerar också vid strömavbrott. ​

Fler artiklar...

  1. Ritningar