Värmeanläggningar upptill 1000 kW

styrcentralKontrollpanel och styrning:

Masas anläggningar styrs av Schneiders logik. Utgångspunkten för styrsystemets utformning har varit:

-Minskade utsläpp och förbättrad bränsleekonomi

-Drift och brandsäkerhet

-Enkel övervakning av värmesystemet

-Fjärråtkomst och möjlighet till fjärrövervakning via dator

MASAs värmeanläggningar har steglös förbrännings kontroll, vilket gör att pannans effekt anpassas till effektuttaget. Temperaturen förblir konstant och värmeanläggningens totala effektivitet förbättras. Utrustning tar också hänsyn till variationer i bränslekvalitet automatiskt, utan att behöva inställningarna behöver ändras.

Fjärrövervakning

Manöverpanelen är tillgängligt för GSM-baserad uppföljning, vilket möjliggör övervakning av värmeverkets drift via en mobiltelefon. Larmsystem skickar ett textmeddelande med störningens orsak.

Fjärråtkomst till din dator

Du kan se även se manöverpanelen över internet hemma/ kontrollrum. På distans i realtid kan man se systemets alla temperaturer och de effekt som systemet körs. Dessutom, på distans kan man  göra, störnings kvitteringar, förändringar av bränslematningsvärden, temperaturinställningar mm. 

Batteriuppbackat bakbrandsskydd

I Masas anläggningslevernas ingår  bakbrandsskydd som övervakar matningsanläggningens temperaturer. Om anläggningens temperatur blir för hög, vidtar styrutrustningen omedelbart släckningsåtgärder, och fortsätter att ge larm. Brandskydd funktion är batterisäkrade, så det fungerar också vid strömavbrott. ​