Toggle

Finn-Trade AB levererar pannannläggningar och bränslematningssystem för flis, pellets, spannnmål, torv och bricketter till förbrukning från 60kW och uppåt.

Kunden bygger efter våra ritningar som anpassas för varje objekt och vi installerar en komplett värmeanläggning. Anslutning till pannan görs av den egna lokala rörläggaren.

Kunder är bl.a. gårdar, handelsträdgårdar, bostadsrättsföreningar och energibolag.  Anläggningarna anpassas efter kundens önskemål vad gäller leveransomfattning och förrådsstorlek. I våra matningsystem  ingår bl.a. hydrauliska driftsäkra skrapor för tömning av förråd, släckningssystem, larm till mobiltelefon. 

Tryckluftssotning

 

Tryckluftssotning är ett av tillvalen.
Kompressorn är monterad ovanpå pannan och sotning sker genom att man skjuter en luftpuls i respektive kanal 

NYHETER

Senaste installation 2014 Franssons Snickeri  KRÅKSJÖ
Pannannläggning för uppvärming och  eldning med snickeriets spån