Toggle

Följande huvudleverantörer önskar stå till Er tjänst:

- Laatukattila Oy (värmepannor) – www.laka.fi
- Masa-Tuote Kb (bränslematnings/förbränningssystem) www.masatuote.fi

 

Logga LAKALaatukattila Oy: Tillverkare av Laka värmepannor sedan 1953.
Det anrika familjeföretaget som är beläget i Tammerfors är känt för sin tradition att kontinuerligt produktutveckla och finna nya innovativa tekniker inom bioenergisektorn. Namnet Laatukattila borgar för god kvalitet, vilket också namnet "Kvalitetspannan" översatt från finskan tydligt påvisar. Ett gott exempel på företagets strävan att uppnå låg energikonsumtion och miljöhänsyn är Y-pannan vars förbränningsprincip är en gradvis förgasningsförbränning. Verkningsgraden över 90%, rökgasens stofthalt under 10 mg/MJ och NOx-utsläpp under 30 mg/MJ. 
 

Masa-Tuote Kb: Tillverkare av Masa bränsleinmatnings/förbrännings system för pellets, briketter och flis upp till 50 % fukthalt och bit storlek upp till 80 mm. Systemet passar utmärkt tillsammans med t.ex. Laka-PS biobränslepannor. Systemet är godkänt av finska försäkringsbolag, inte minst tack vare ett flerfaldigt system mot eventuell bak brand.