Laimet OY(Finland) är vår flishuggsleverantör. Alla Laimets HP-modeller är baserade på den koniska skärande skruven som när den roterar gör alla moment, dvs den drar in och skär sönder materialet. Highspeed-modellerna blåser också ut flisen, vilket resulterar i att man varken behöver ha en separat inmatningsanordning eller fläkt. Fliskvaliteten blir hög, jämn och utan stickor.
Låga underhållskostnader: Den geniala konstruktionen gör att huggen har få delar som utsätts för slitage. Därför är den mycket driftsäker och dess servicebehov ringa. Slipning av skruven görs i maskinen med medföljande sliputrustning.

Man väljer storlek på skruv utifrån vilken flisstorlek man behöver, finns för alla storlekar mellan 20-25mm ända upp till 100-150mm.  Under normala omständigheter flisar man 20000-25000 m3 med en och samma skruv.
Klicka dig fram till respektive maskin i menyn till vänster där du också finner videoklipp.