Alla Laimets HP-modeller är baserade på den koniska skärande skruven som när den roterar gör alla moment dvs den drar in och skär sönder materialet. Highspeedmodellerna blåser också ut den färdiga flisen. Därför är man varken tvungen att ha en separat inmatningsanordning eller fläkt. Fliskvaliteten blir hög, jämn och utan stickor. Den geniala konstruktionen gör att den endast har få delar som utsätts för slitage. Därför är den mycket driftsäker och dess servicebehov ringa. Nedan finner du samtliga traktor- och dieseldrivna modeller..