Toggle

Automatisk Bioenergipanna för distriktsvärme, träindustri, trädgårdar osv. med inhemska bränslen.

Genom kontinuerlig utveckling har LAKA utvecklat en miljövänlig BIO-panna, vars förbränningsprincip är en gradvis förgasningsförbränning. Verkningsgraden för en sådan här LAKA-Y värmeautomat är över 90%, rökgasensstofthalt under 10 mg/MJ och NOx-utsläpp under 30 mg/MJ. Tack vare den rena förbränningen sotas pannan normalt bara en gång per år. LAKA Y-pannan bygger på flera patenterade uppfinningar, vilket betyder att vi kan erbjuda fördelarna med förgasningsförbränning till priset av sedvanlig rostförbränning.
Pannans reglering är avsevärt enklare och pålitligare än pannor med rostförbränning, där förbränningen grundar sig på bränslets rörelse genom rosten.