Vi säljer färdig flis för eldning i villapannor 30-35% fuktighet, fallskydd för lekparker, 

paddockar, drivgångar mm. Alla priser fritt Dyrödsgård+ moms

Eldningsflis <35% fuktighet blandved, max flisstorlek 30mm  160kr/m3

Fallskyddsflis gjort av lövträ stamved, max flisstorlek 30mm  220kr/m3

Vill du själv behålla flisen

Flisning 55-60 kr/kubik flis,  beroende på flisstorlek + framkörning + moms

Vill du sälja Stammved eller GROT (gren, ris och toppar) 

 50-80 kr/kubik flis beroende på energivärde och mängd. (minst ca 30 kubik flis)

Tänk på att...

För att få en kubik flis går det åt ca 2 kubik ris eller 0,5 kubik stamved

Det får ej finnas jord, metallföremål etc. i högarna.

För övriga priser kontakta oss via telefon eller mail.